PEUGEOT SLOVENIJA

DIGITALNO KOMUNICIRANJE

Za naročnika upravljamo s procesno zasnovano komunikacijo za kupce in jim svetujemo glede nadaljnjega razvoja komuniciranja s kupci, kontaktni krog pa zaključujemo z osebno komunikacijo, v katero smo vključili tudi kontaktni center za podporo strankam.

IZZIV IN CILJ

Glavni cilj je zagotoviti, da blagovna znamka utripa skladno s svojimi vozniki. Vpeljava marketinške avtomatizacije za blagovno znamko Peugeot je odgovor na razvijajoče se življenjske sloge kupcev, nove koncepte vozil in vse bolj pomembno razvijanje prisotnosti pri ciljnih skupinah, ki se zanimajo za Peugeotova vozila. Pri tem je pomembno, da so vsi kanali komuniciranja, od običajnih newslettrov za kupce do spletne komunikacije, SMS obveščanja in dela v kontaktnem centru, sinhronizirani v enoten sistem. S konstanto metriko in analitiko posameznih komunikacijskih linij pa nadziramo učinkovitost pristopov ter jih optimiziramo

 

EXPERIENCE

V tem projektu smo soočeni z več izzivi, od konstantnega prilagajanja vsebine komunikacije obstoječim kupcem, ki jih je potrebno ogreti za novo ponudbo, do razvoja pristopov, ki pritegnejo v prodajni lijak tiste nove, še ne imetnike vozil Peugeot.

V ta namen smo definirali Customer journey na način, ki je usklajen s preferencami kupcev in zahtevami blagovne znamke. Obenem pa podpira vse ključne elemente poprodajnega lijaka ter podpore strankam. Izkušnja kupcev se kaže v odzivanju na nove ponudbe, testiranju novih vozil, koriščenju ugodnosti lojalnostnega programa in odzivanju na prodajne ponudbe.

Vse to z namenom, da kupci postanejo in ostanejo Peugeotovi vozniki.

CILJNA ČRTA

Urejen procesno voden in vsebinsko poganjan sistem komuniciranja, ki skrbi za primerno in predvsem učinkovito ogretost in zagretost voznikov za vozila Peugeot.
Zapeljite se z nami!